Nittiet AB

Konsultpartner IT

Som utvecklingsföretag är Nittiet AB konsultpartner till bland annat GDI systems AB. Som partner är vi leverantör av tjänster inom utveckling och elektroniska system. Till GDI systems AB utvecklar vi för autonom videoproduktion med Greyhound. Greyhound är en produkt där videoproduktion sker genom analys av vad som sker på en eller flera scener, styrning av videokameror och redigering i realtid med hjälp av flera olika sammansatta tjänster som vi har äran att få utveckla. Videoproduktionen kan både spelas in eller streamas till valfri tjänst. Till GDI systems AB

Organisationsstöd

Våra organisationskonsulter hjälper både offentlig förvaltning och privata aktörer med att genomlysa och reda ut hur organisationen mår och vad som kan göras bättre. Vår metod att vara objektiva, neutrala och opartiska ger en sann bild av verkligheten. Ofta ger metoden stöd till delar av organisationen, att redan innan utredningen är klar, ta tag i utmaningar utifrån nya perspektiv, där lösningarna plötsligt känns självklara.

HR-support och struktur

Vi har konsulter som jobbar med, och har lång erfarenhet av, HR, administration, ekonomi och framförallt de strukturer, rutiner och processer som omgärdar dessa centrala delar på varje företag eller organisation. Arbetet spänner från rekrytering och lön, till strukturdokument som behandlingsregister (GDPR) eller informationshanteringsplaner.